Катеринг үйлчилгээ

Даахь үргээх ёслол

ДААХЬ ҮРГЭЭХ ЁСЛОЛ
ТӨРСӨН ӨДӨР
ХҮЛЭЭН АВАЛТ
НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

Хүүхдийн баяр

Хүлээн авалт

Нийгмийн хариуцлага